Seemned

TaliNisu

Bright

Eesti tingimustes väga hästi talvituv ja väga suure saagipotentsiaaliga toidunisu! Püsivalt head kvaliteedinäitajad: kõrge proteiin ja kleepvalk, stabiilselt kõrge langemisarv. Kasvuajalt hilisemapoolne, ühtlase valmimisega põllul. Väga hea võrsumisvõime nii sügisel kui kevadel. Sobib sügisel ka hilisemaks külviks, talvitub hästi ja kevadel on väga vitaalse taastumisvõimega. Tugevakõrreline, keskmise kasvukõrgusega, hea seisukindlusega. Tugev vastupanuvõime nisu tüüpilistele haigustele: nisu-helelaiksusele, jahukastele, nisu-pruunlaiksusele.