Seemnepakkumised

SuviNisu

WPB Troy C2

UUS sort!

Varajane-keskvalmiv keskmise kuni suure saagipotentsiaaliga sort. Keskmisest kõrgema kvaliteediga – kõrge proteiini sisaldus ja stabiilne langemisarv. Kõrge mahukaalu ja suure 1000 seemne massiga. Hea lamandumiskindlusega ning vähevastuvõtlik fusarioosile. 2023. aasta saak.

Idanevus keskmiselt 96 %. 1000 seemne mass keskmiselt 45 g.

Müüdud!

SuviOder

Runner C2

UUS sort!

Sorteerimise ootel. Peagi pakkumises, küsi lisainfot!

Varane kuni keskvalmiv kaherealine uus söödaoder! Väga hea ja stabiilse saagikusega, kõrge 1000 seemne massiga. Kasvukõrguselt madalam, seetõttu hea seisukindlusega. Väga vastupidav jahukastele, kõrreliste äärislaiksusele, odra-leheroostele.

SuviKaer

Asterion C2

UUS sort!

Sorteerimise ootel. Peagi pakkumises, küsi lisainfot!

Väga kõrge ja stabiilse saagikusega keskvalmiv uus toidukaera sort! Suure seemnete mahukaaluga, kõrgete kvaliteedinäitajatega toidukaer. Keskmise kasvukõrgusega, hea lamandumiskindlusega. Väga vastupidav jahukastele ja kaera lehelaiksustele. Väga hea haiguskindluse tõttu sobib hästi ka maheviljeluses kasvatamiseks.

SuviHernes

Salamanca C2

Suure saagipotentsiaaliga kollane hernes. Varasepoolse valmimisega toiduhernes. Keskmise kõrgusega ja väga hea seisukindusega, kõrge saagikuse ja proteiiniga, vastupidav taimehaigustele. 2023. aasta saak.

Idanevus keskmiselt 90 %. 1000 seemne mass keskmiselt 261 g.

Müüdud!

SuviOder

Bente C2

Viljelusvõistluse 2022.aasta II koht!

Keskvalmiv kuni hiline 2-realine suure saagipotentsiaaliga sort. Õlleodra tüüpi söödaoder. Kasvukõrgus keskmiselt 68-70 cm. Hea seisukindlusega. Vähem vastuvõtlikum võrklaiksusele ja pruunlaiksusele. 2022/2023. aasta saak.

Viljelusvõistluse 2020 võitja!

Idanevus keskmiselt 96–98 %. 1000 seemne mass keskmiselt 53–55 g.

Müüdud!

SuviKaer

Apollon C2

Kaera saagikuse rekord Eestis!

Keskvalmiv, suure saagipotentsiaaliga toidukaer, mille kasvuaeg katsetes keskmiselt 101-103 päeva. Kasvukõrgus keskmiselt 89 cm. Tugevakõrreline, hea seisukindlusega. Hea kooritavusega. 2023. aasta saak.

Viljelusvõistluse 2022. a võitja saagikusega 8,6 t/ha

Idanevus keskmiselt 95 %. 1000 seemne mass keskmiselt 45 g.

Müüdud!

TaliNisu

Bright

Eesti tingimustes väga hästi talvituv ja väga suure saagipotentsiaaliga toidunisu! Püsivalt head kvaliteedinäitajad: kõrge proteiin ja kleepvalk, stabiilselt kõrge langemisarv. Kasvuajalt hilisemapoolne, ühtlase valmimisega põllul. Väga hea võrsumisvõime nii sügisel kui kevadel. Sobib sügisel ka hilisemaks külviks, talvitub hästi ja kevadel on väga vitaalse taastumisvõimega. Tugevakõrreline, keskmise kasvukõrgusega, hea seisukindlusega. Tugev vastupanuvõime nisu tüüpilistele haigustele: nisu-helelaiksusele, jahukastele, nisu-pruunlaiksusele.

TaliNisu

Argument

Püsivalt suure saagikusega UUS talinisu. Väga hea talvekindlusega ja sobib hästi Eesti tingimustes kasvatamiseks. Hea võrsumisvõimega taimik, millel on omadus vajadusel varjutada konkurendiks olevaid umbrohtusid. Silmapaistvalt hea juurekavaga paremaks toitainete omastamiseks mullast ning põuakindluse tagamiseks. Hea haiguskindluse kompleks: väga vastupidav silmlaiksusele, nisu-pruunlaiksusele ja fusaariumile.

Puhtimine Celest Trio – hinnale lisandub

50 €/t