Meist

Puide Talu on rohkem kui 25-aastase kogemusega põllumajandusettevõte Puide külas, Tõrva vallas, Valgamaal. Puide Talu on põlvkonnast-põlvkonda olnud pereettevõte. Enam kui 1200 hektaril põllumaal kasvatame täna külvikorras tali- ja suvinisu, talirapsi, suviotra, kaera, hernest ja punast ristikut. Puide Talu põllumaa mitmetel hektaritel kasvatame ka magusaid kodumaa maasikaid.

Puide Talu on Eesti põllumajandussektoris tuntud kui kvaliteetset külviseemet pakkuv seemnekasvatusettevõte, mis tegeleb tali- ja suvinisu, suviodra, kaera ja herne seemnete paljundamise ja müügiga.

Põlluharimisel ja nii saagi kui seemnevilja kasvatamisel toimime mulla ja loodusega käsikäes, arvestades alati, et need on meie olulisimad varad. Me hoiame au sees traditsioonilisi põlluharimisviise, mistõttu meie põldudel on kasutusel nii künd kui minimeeritud mullaharimine. Uued tehnoloogiad ja praktikad aga hoiavad ka meie uuendusmeelsuse alati erksa ja värskena.